НОВО "Корпоративна социална отговорност в българските малки и средни предприятия"

+
Цена
20,00 лева

В книгата са обобщени съвременните теории за КСО, както и специфичните проявления на икономическия модел върху поведението и резултатите на компаниите (до 250) служители.

Предназначена е за студенти, докторанти и преподаватели в български, магистърски и докторски програми на факултети по политически, стопански и технически науки; за експерти и ръководители в компании, аналитични центрове, съсловни и браншови асоциации; за инвеститори и администратори.

Номер на продукт: ISBN 978-954-9399-60-8

Изберете продукт
Пишете ни
Получете поръчката

Корпоративна устойчивост и отговорност

+
Цена
28,00 лева

‌Най-новият учебник "Корпоратина устойчивост и отговорност" за първи път в България обобщава теория, експертен опит и добри фирмени практики в тридесет различни направления на стратегическия мениджмънт на компанията, ориентиран към нейния устойчив растеж и водещо място в обществото.

Вдхновяващите примери са от 12 индустрии: банково дело, газификация, енергетика, консултантски услуги, лека промишленост, маркетинг, медии, медицина, минно дело, пивоварна индустрия, преработвателна промишленост и фармацевтика.

В четири глави са разгледани теоретичните основи на КСО, ключовите му направления, процесите на внедряване и компанията като фактор за популяризирането му в обществото.

Премиерата на изданието е част от дискусията CSR2023БГ.

Номер на продукт: ISBN 978-954-8590-49-5

Изберете продукт
Пишете ни
Получете поръчката

ISO 26000 Ръководство за малки и средни фирми

+
Цена
5,00 лева

Запознайте се с ISO26000, защото е:

  • широко обсъждав ISO стандарт
  • първият международн "консенсус" за това какво е социална отговорност
  • документ от 100 - страници, който включва библиография и справочна литература
  • включва списък с най-известните методики и стандарти
  • формално публикуван като "стандарт"
  • приложим към всички типове и размери организации без значение тяхното местоположение
  • предлага препоръки и опорни точки за социалната отговорност
  • стуктуриран в 7 основни тем и 37 ключови елемента
  • включва всички основни и съществени за организациите теми

Номер на продукт: ISBN 978-619-90202-2-7

Изберете продукт
Пишете ни
Получете поръчката

Search