CSR Advice Box  е мултимедийна аналитична и образователна програма на фондация „Каузи“, която създава систематична  информация  в областта на корпоративната устойчивост и отговорност и нейното приложение в България. Продуктите на програмата включват аналитични изследвания, онлайн поредици, учебни помагала и обучения.

 Насочена е към мениджъри на отдели по КСО , връзки с обществеността, маркетинг, бранд мениджъри, мениджъри човешки ресурси и финанси с познания и практически опит в създаване и управление на КСО процеси и дейности.

Програмата CSR Advice Box е утвърдена и разпознавема за потребители, партньори и медии. CSR Advice Box е запазена марка на промяната към която се стремим, да насърчаваме балансиране на икономическото, социалното и екологичното развитие. Развиваме проекти и продукти  за популяризиране и внедряване  на принципите на корпоративната социална отговорност и екологично чисто производство  в ежедневното управление на бизнес организациите и публичните институции.

Search