CSR

CSR TALKS

CSR Talks e професионална онлайн поредица, която дава актуална, ключова и и синтезирана информация по основните КСО теми – стратегия, направления, системи за управление, оценка на въздействието, верига на доставчиците, отчитане и т.н.

Тя е достъпна в модерен и удобен формат, подходящ за ползване в удобно за Вас време и място.

Подходяща е за представители на висшия мениджмънт и ръководители на процесите: корпоративна социална отговорност, човешки ресурси, околна среда, безопасни и здравословни условия на труд, връзки с инвеститорите, връзки с обществеността, финанси и маркетинг.

Search