CSR

Марина Стефанова

Д-р Марина Стефанова е доктор по социално управление (с изследователска теза „Корпоративната социална отговорност в малките и средни предприятия“) и магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Притежава допълнителни квалификации по “Фирмен мениджмънт” и “Административно управление” от Стопанския факултет на същия университет. Има специализация “Въведение в английското и европейското право” към Cambridge university (Великобритания).

От 2007 година г-жа Стефанова e сертифициран консултант е по корпоративна социална отговорност към Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO). От 2008 година е член на Огледалния комитет по разработване на международния стандарт по социална отговорност ISO 26 000 към Българския институт за стандартизация. Оттогава е включена и в работната група, която отговаря за разработване и изпълнение на „Национална стратегия по КСО в България”, в Министерство на труда и социалната политика.

Марина активно участва в международни проекти като автор, експерт, лектор и одитор в областта на корпоративната социална отговорност. Има публикувани 5 книги и повече от 20 статии по темата за корпоративната социална отговорност.

Повече за нейната работа можете да прочетете тук: www.marinastefanova.info 

CSR

Стоян Михайлов

Стоян Михайлов социолог и управител на консултантска фирма Джънкшън България. Притежава 22 годишен професионален опит и е експерт в областта на маркетинговите и социални изследвания. В рамките на професионалният си опит е работил за множество международни FMCG компании в България, в телекомуникационния, финансовия сектор, автомобилния и телевизионен сектор.

CSR

Илко Вакарелов

Илко Вакарелов е уеб дизайнер, видео режисьор, продуцент и оператор. Той е Собственик и мениджър на Кая Про ООД и собственик и мениджър на SoundVision.

Илко е опитен професионалист в сферата на уеб дизайн и видео продукциите и притежава диплома от Националната художествена академия в България. Професионалното портфолио на Илко се състои от повече от 80 уеб проекта, които той е създал като ръководител на авторски и проектен екип.

Научете повече инфорамция за Илко на http://www.vakarelov.com/

CSR

Жюстин Томс

Жюстин Томс е онлайн предприемач и човек, отдаден на множество каузи. Създател на една от първите български дигитални агенции Ей Би Си Дизайн енд Комюникейшън (www.abcbg.com) от 1998 година и на медийна група Аз медиа, включваща сайтовете Az-jenata.bg, Az-deteto.bg от 2001 година, част от портфолиото на Инвестор.бг след юни 2011 година.

Жюстин е създател и идеен ръководител на конкурса за най-добро дигитално при съствие БГ Сайт, основан през 1999 година и провеждащ се ежегодно оттогава с цел стимулиране развитието на българското онлайн пространство, издигане на стандарти в родния уеб и промотиране на най-добрите проекти (www.bgsite.org). 

Автор е на 10 книги по онлайн маркетинг и успешно присъствие в Интернет, множество статии и анализи по темата за дигиталното. Преподава от 8 години в НБУ и в М3 College.

Каузите, по които Жюстин работи през последните години, са свързани с детското четене, стимулиране на предприемачеството, работа с различни малцинствени групи и развитие на обществото ни като цяло.

Научете повече информация на http://www.justinetoms.com/.

CSR

Весела Петрова

Д-р Весела Петрова е асистент в катедра „Икономика и управление” към Миннотехнологичен факултет на Минно-геоложки университет „Св. Ив. Рилски” от 2010 година.

През Февруари 2018 г. придобива научната степен„Доктор” по професионално направление 3.7. „Администрация и управление”, докторска програма „Икономика и управление (минно производство)” в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”.
Професионалните и научните й интереси са в областта на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност в минерално-суровинната индустрия.

Специализирала:
- Quality management and production process, 1st Business Certificate
-  “New Models of Businessin Society” към Университета Вирджиния (САЩ), проведен от проф. Р. Едуърд Фрийман
- Канадски център по корпоративно управление и социална отговорност, Университет Алберта, Едмънтън, Канада

CSR

Валерия Динева

гл. ас. д-р Валерия Динева е завършила Висшия икономически институт "Карл Маркс", сега "УНСС". Притежава и диплома за второ висше квалификационно равнище от "МАРКОМ", Българо-френски център за обучение на управленски кадри. През 2013 г. получава докторска степен за защитен дисертационен труд в областта на вътрешния одит.

Валерия Динева има повече от 15 години професионален опит в сферата на вътрешния одит и вътрешния контрол. Преподавател е в "УНСС" и във "ВУЗФ".

CSR

Биляна Камбурова

Биляна Камбурова е магистър по управление на европейски проекти и бакалавър по социология и бакалавър по гражданска и корпоративна сигурност в НБУ. Участвала е в рализирането на редица проучвания: 

  • Развитие на рейтинговата система на всишите училища в България за 2014 година
  • Изследване на живота и условията на живот на европейските младежи "Младежта в Европа" за 2014 и 2016 година
  • Доклад - наръчник "Младежката работа и гражданското участие на младите хора в България : проблеми, тенденции и препоръки"

Search