CSR

За автора

Д-р Марина Стефанова е директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Тя е доктор по социално управление (с изследователска теза „Корпоративната социална отговорност в малките и средни предприятия“) и магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Притежава допълнителни квалификации по “Фирмен мениджмънт” и “Административно управление” от Стопанския факултет на същия университет. Има специализация “Въведение в английското и европейското право” към Cambridge university (Великобритания).

От 2007 година г-жа Стефанова e сертифициран консултант е по корпоративна социална отговорност към Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO). От 2008 година е член на Огледалния комитет по разработване на международния стандарт по социална отговорност ISO 26 000 към Българския институт за стандартизация. Оттогава е включена и в работната група, която отговаря за разработване и изпълнение на „Национална стратегия по КСО в България”, в Министерство на труда и социалната политика.

Марина активно участва в международни проекти като автор, експерт, лектор и одитор в областта на корпоративната социална отговорност. Има публикувани 1 книга, 1 глава от книга и повече от 15 статии по темата за корпоративната социална отговорност.

Повече за нейната работа можете да прочетете тук: www.marinastefanova.info

cta-logo

Стартираме през септември

Участвайте в предизвикателството!

Take a tour

The more we know about leadership,
the more we understand it is about relationships.

"The right thing does not always mean you are right, but it means you have approached it in the right way."

Terry Prescod

Search