CSR обучения

CSR Лидерство

Обучението по лидерство е едно от най-важните, които екипт на  CSR Advice Box е включил в своята програма от обучения. Обученията могат да бъдат организирани присъствено и онлайн.

Основни теми:

 • Роля и отговорности на CSR лидера;
 • Развиване на лидерски умения;
 • Ръководни CSR стилове;
 • Методи за мотивация на екипа;
 • Лидерството по време на криза;
 • Възможност за въпроси и дискусия;

На участниците ще бъдат предоставени всички необходими обучителни материали.

Обучението е насочено към  всички мениджъри на средни и висши позиции в големи корпорации, собственици на малки и средни компании, които търсят информация и насоки за това как да подобрят своето общуване с хората, от екипа им, както и за студенти, предприемачи и активисти, желаещи да развият своя лидерски потенциал.

CSR в Малки и средни предприятия

Политиките на управление на малките и средни предприятия са свързани с познания относно КСО и необходимостта от това те да успеят да адаптират прилаганите от тях политики и инициативи, които от своя страна да бъдат насочени към развитие на КСО. Обученията могат да бъдат организирани присъствено или онлайн.

Обучението за МСП по корпоративна социална отговорност включва темите:

 • Заинтересовани страни за внедряване на КСО в МСП;
 • Видове КСО дейности приложими за МСП;
 • Ползи от възможности за МСП по КСО;
 • Резултати от въвеждане на КСО в МСП;
 • Начини за оценка на КСО в МСП;
 • Възможност за въпроси и дискусия

Участниците получават всички необходими обучителни материали.

Обучението е насочено към всички собственици на малки и средни компании, които търсят възможности за приобщаване на КСО дейности в своята работа. Обучението е подходящо и за студенти, бъдещи предприемачи, които биха желали да научат повече по темата за прилагане на КСО политики в малките и средни предприятия.

CSR и Комуникации

Комуникацията е от изключителна важност за всички бизнес процеси в компанията. Екипът на CSR AdviceBox създаде обучение по комуникации с цел подобряване на уменията на всички специалисти поддържащи постоянен диалог със заинтересованите страни.

Теми на обучението:

 • Цели и същност на фирмените комуникации в областта на КСО;
 • Формулиране на подходящо съдържание на посланията към отделните заинтересовани страни;
 • Подбор на най-подходящите комуникационни канали;
 • Избягване на най-честите грешки при провеждането на корпоративни комуникации;
 • Успешно управляване на репутацията на компанията;
 • Възможност за задаване на въпроси и дискусия

Обучението е насочено към всички специалисти отговарящи за ПР и маркетинг, административни сътрудници, както и студенти, които биха искали да подобрят или придобият умения за успешно водене на комуникации в корпоративна среда.

За всички участници в обучението са предвидени обучителни материали.

CSR oбучения по индивидуална поръчка

Екипът на CSR AdviceBox предоставя възможност за организиране на обучения по поръчка. Обученията могат да бъдат организирани както присъствено, така и онлайн. Клиентите имат възможност както да изберат обучение от предварително структурираните от екипът на CSR Advice Box, така и да поръчат обучение извън  посочените.

Какво предлагаме?

 • Персонализирано обучение, съобразено с Вашите конкретни нужди;
 • Изготвяне на график за провеждане на обучението, съобразен с Вашите изисквания;
 • Предоставяне на обучителни материали;
 • Възможност за въпроси и дискусия;

Search